Czas Otwarcia: Pon. - Pt. 8.00 - 18.00

Śledź nas:
Finansowanie i dotacje indywudualne

Dla klientów indywidualnych.

Dofinansowania z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Osoby fizyczne mogą uzyskać dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dla każdego województwa przyznany został odrębny program dofinansowań dla osób zainteresowanych słonecznymi elektrowniami. Nie przejmuj się formalnościami! Zajmujemy się wszelkimi sprawami związanymi z danym dofinansowaniem.

Finansowanie i dotacje biznesowe

Dotacje dla biznesu.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Dofinansowanie można uzyskać w ramach osi priorytetowej I Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, a szczególnie w ramach priorytetu inwestycyjnego 4.2. Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa. Dofinansowaniem może być objęte m.in.:

  • budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji OZE (odnawialnych źródeł energii)
  • produkcja oraz dystrybucja energii przy wykorzystaniu OZE

Na lata 2014-2020 przeznaczono 1,46 mld EUR, a koordynatorem programu jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Finansowanie i dotacje rolnikom

Dotacje dla rolników.

Dofinansowania z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gospodarstwa Rolne mogą uzyskać dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dla każdego województwa przyznany został odrębny program dofinansowań dla rolników zainteresowanych słonecznymi elektrowniami. Nie przejmuj się formalnościami! Zajmujemy się wszelkimi sprawami związanymi z danym dofinansowaniem.

Naszą ofertę kierujemy do:

Właścicieli oraz firm i nie tylko

Właścicieli domów


doradzimy indywidualnie

Skontaktuj się

Biznesów


doradzimy indywidualnie

Skontaktuj się

Rolników


doradzimy indywidualnie

Skontaktuj się

ECOPANEL - home

Naszą misja jest podnoszenie świadomości dotyczącej ochrony środowiska poprzez propagowanie stosowania alternatywnych źródeł energii.

Kontakt

ul. Karłowicza 2
05-080 Klaudyn
+48 602 33 33 71

Właściciel

Właścicielem marki EcoPanel
jest Sipkons sp. z. o. o
ul. Karłowicza 2
05-080 Klaudyn

Galeria